Roczne rozliczenia podatków w Gdyni

Oferujemy sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT dla klientów firmowych i indywidualnych z Gdyni i okolic. Przyjmujemy zlecenia na jednorazową i ciągłą współpracę. Coroczne rozliczenie podatkowe PIT to procedura, w której podatnicy zgłaszają swoje dochody i poniesione koszty w ciągu roku podatkowego (czyli zazwyczaj od 1 stycznia do 31 grudnia) w celu obliczenia wysokości podatku dochodowego. Na podstawie dokumentów wystawionych przez pracodawcę wypełniamy deklarację PIT-37, PIT-36 i PIT-36L lub PIT-36S, następnie obliczamy kwotę podatku dochodowego klienta, którą musi uiścić do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik przepłacił podatek w ciągu roku, będziemy ubiegać się w jego imieniu o zwrot nadpłaconej zaliczki. Doskonale wiemy, jak rozliczać popularnie i rzadsze ulgi oraz w jaki sposób deklarować dochody uzyskane z akcji i innych papierów wartościowych (w tym kryptowalut).

 

Rozliczenia roczne PIT-ów dla pracownika

Jeśli jesteś właścicielem firmy i jednocześnie pracodawcą, masz obowiązek przygotowania odpowiedniego rozliczenia rocznego PIT dla pracownika, z której wynikać będzie wysokość dochodu uzyskanego przez zatrudnione u Ciebie osoby. Na ich podstawie każdy z nich będzie składał własną deklarację w US. PIT-11 to deklaracja podatkowa informująca o dochodach uzyskanych przez pracownika od jednego pracodawcy w ciągu roku podatkowego. Zawiera informacje o podatku od dochodu pobranym przez pracodawcę i odprowadzonym do urzędu skarbowego oraz o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pobranych przez pracodawcę i odprowadzonych do ZUS.